Mac Tax

Dịch Vụ Kế Toán

Shirley Shamburger

Shirley Shamburger

Brietta Melanie Maldonado

Brietta M. Maldonado

Phuong Quach

Phuong Quach


Bạn đang cần nhà kế toán chuyên môn

cho cá nhân hoặc đoàn thể?


Mac Tax là một văn phòng phục vụ đầy đủ về Thuế và Kế Toán cho cá nhân hoặc công ty nhỏ. Bao gồm tất cả từ kế toán đến chuẩn bị thuế.

Chúng tôi cung cấp tư vấn đầy đủ và chỉ dẫn về các dịch vụ thành lập doanh nghiệp từ tự doanh, kinh doanh nhỏ, đến thành lập tập đoàn.

Chúng tôi chuẩn bị một luồng ngân sách tiền mặt để giữ cho các doanh nghiệp hoạt động trơn tru ngay từ đầu. Ngoài ra, chúng tôi thiết lập các thủ tục thanh toán và bộ sưu tập để tối đa hóa dòng tiền của bạn .

Hãy để chúng tôi giúp bạn để hòa giải tài khoản ngân hàng của bạn, tạo ra một báo cáo thu nhập và bảng cân đối, làm sạch sổ cái chung của bạn, và cung cấp tham vấn không giới hạn bất cứ khi nào bạn cần.

Thành lập một doanh nghiệp mới thật không dễ dàng. Không những bạn cần người am hiểu, mà còn đáng tin cậy để giúp bạn thực hiện các quyết định quan trọng và tiết kiệm thời gian.

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn làm thế nào để thiết lập văn phòng tại gia, vì thế bạn có thể khấu trừ thuế tối đa, và giúp bạn chuẩn bị và nộp tất cả các môn bài và giấy phép cần thiết.

Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị sổ sách kế toán, chuẩn bị đơn thuế C đầy đủ, và chuẩn bị khai thuế lợi tức cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập một hệ thống dễ dàng mà nó cho phép bạn giữ cho sổ sách kế toán của bạn chính xác.

Cuối cùng, chúng tôi rất tự tin trong kinh doanh của chúng tôi về kế toán và lương bổng. Hãy để chúng tôi giải thích cho bạn làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp mới. Hãy gọi cho chúng tôi 714.429.0777 để được tham khảo miễn phí.


Bạn cần chúng giúp như thế nào?


KẾ TOÁN


 • Hòa Giải Tài Khoản Ngân Hàng
 • Sổ Sách & Kế Toán
 • Chuẩn Bị Báo Cáo Tài Chính Và Phân Tích

CỐ VẤN VÀ CHỈ DẪN


 • Định Giá Doanh Nghiệp
 • Phát Triển Kế Hoạch Kinh Doanh
 • Phân Tích Nợ
 • Ngân Sách Tài Chính
 • Thành Lập Doanh Nghiệp Mới Và Tập Đoàn
 • Bộ Điều Khiển Bên Ngoài
 • QuickBooks Thành Lập Và Đào Tạo
 • Tư Vấn Cho Tự Doanh
 • Tiến Hành Thành Công
 • Tư Vấn Khởi NghiệpValid HTML!

Web design by: Bao Kim Tran
Valid CSS!

Copyright © 2015 - MacTax. All Rights Reserved.

Valid HTML!